Het bedrijf | Afdelings | Referenties | Kwaliteit | Home
 

AKTIVITEITEN
 » brandblussers
 » terugwinning halons
 » halons en ozonlaag
 » hoe schadelijk is Halon?
 » afbraak van halons
 » alternatieven voor halons
 » brandpreventieinstallaties
 » door fan test
 » vuurwerende deuren
 » borden
 » training
 » servicing & maintenance
 » software & utility
Afbraak van halons
 
Halon gassen staan al lang bekend als zeer vervuilende blusmiddelen. In het kader van de milieubeschermings initiatieven hebben de bevoegde Ministeries , op grond van E.E.G. regelingen en het Montreal Protocol , een aantal specifieke wetten uitgevaardigd die het gebruik van Halon gassen moet verbannen.

Ons bedrijf , dat marktleider is in de brandpreventie sector met ervaring op het gebied van ontwerp en uitvoering van brandpreventie installaties, is in staat om Halon gassen af te breken door middel van chromatografische gasproeven en diktemetingen van de opslagtanks , waarbij alle milieutechnische voorschriften en –procedures gerespecteerd worden
 
 
     
 
Ons bedrijf gebruikt milieuvriendelijke brandblussende stoffen (Clean Agents) die zowel aan de geldende landelijke – als aan de E.E.G. voorschriften voldoen. Wij ontwerpen en produceren brandblusinstallaties en bouwen oude Halon installaties om.
 
Wat zijn de alternatieven voor Halon gassen?
 
PF 23 (HFC-23) | Argon  | NAF S-III | FM-200 | CO2 | INERT SYSTEMS
 
 
Gielle Srl - Afdeling Administratie
Via R. Ferri 1001 - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail: info@fm200.biz 
free phone 24 hours
 
 
 
 

2003 - Gielle Srl - all rights reserved - created by www.omnilink.it