Het bedrijf | Afdelings | Referenties | Kwaliteit | Home
 

AKTIVITEITEN
 » brandblussers
 » terugwinning halons
 » halons en ozonlaag
 » hoe schadelijk is Halon?
 » afbraak van halons
 » alternatieven voor halons
 » brandpreventieinstallaties
 » door fan test
 » vuurwerende deuren
 » borden
 » training
 » servicing & maintenance
 » software & utility
Wat zijn de alternatieven voor Halon gassen?
 
GIELLE heeft toestemming van het Ministerie van Milieudefensie om Halongas Bank te zijn,waarbij het de schadelijke stoffen voor de ozonlaag (halon 1301, 1211, 2402) kan ophalen, vervoeren en recyclen . Dit alles in overeenstemming met het Montreal protocol.

PF 23 (HFC-23) | Argon  | FM-200 | CO2 | INERT SYSTEMS
 
 
     
 
Gielle HFC-23™ Fire Suppression System
 
Gielle HFC-23™ is a specialist suppression agent with characteristics not unlike those of Halon 1301. Browse our Web Library for more information on this interesting agent - it may be the one you have been looking for. 

Gielle HFC-23™ is the extinguishing agent for specialist applications ranging from offshore oil platforms and industrial storage areas to locomotives and anechoic chambers.

Gielle HFC-23™ is Trifluoroethane - a high-pressure clean agent which contains no Bromine or Chlorine, hence its ODP of zero. Fires are quickly and efficiently suppressed with Gielle HFC-23™ by the process of physiochemical thermal transfer, the presence of the Gielle HFC-23™ molecule at the flame front absorbing heat from a fire as a sponge absorbs liquid.

Gielle HFC-23™ is safe to personnel - no exposure restrictions have been set for its use in occupied areas up to the NOAEL of 30%. Gielle HFC-23™ is kind to the environment - it does not deplete stratospheric ozone.

Since the phase-out of Halon 1301, a gap has existed in certain applications for which Halon was ideally suited. These applications involved areas greater in height than three metres, those where high concentrations were required in occupied areas and those where agent cylinder storage areas could be subject to extremely low temperatures - the "High, High, Low aspect of Gielle HFC-23™ satisfies the requirements for these specialist applications;
 
High nozzle height applications
 
The high pressure nature of Gielle HFC-23™ gives it an advantage in UL approval height testing. Gielle HFC-23™ nozzles have been tested to a height of 7.6 metres, which is greater than any currently listed clean agent system and close to the maximum for Halon 1301 of 9 metres. 

High concentration inerting applications: With a NOAEL of 30%, Gielle HFC-23™ will allow for high concentration application without human exposure restrictions. The most common of these is inerting applications where, depending on the fuel to be inerted, Gielle HFC-23™ maybe the only answer without human exposure limitations. 

Low temperature applications: Gielle HFC-23™ is suitable for use at a minimum storage temperature of -40 degrees C whilst other agents have limitations in the region of zero degrees C. Halon 1301 offered -4O degrees C storage and Gielle HFC-23™ is the only clean agent capable of providing this low temperature feature. 

Gielle offers a complete range of services to support HFC-23™ clean agent systems including system design, installation, maintenance and 24 hour service
more infoHFC-23 HFC-23 systems
   
Argon: BLUSSYSTEMEN OP BASIS VAN EDELGASSEN
 
Het Argonsysteem maakt gebruik van een puur natuurlijk produkt dat aanwezig is in de lucht en dat, na het gebruik ervan bij brandbestrijding, terugkeert naar zijn natuurlijke plek in de atmosfeer. Argon is een edelgas dat duidelijk zichtbaar is als het wordt ontladen en heeft een specifiek gewicht dat minutenlang dezelfde concentratie garandeert. Argon schaadt zelfs de teerste materialen niet, het is schoon, doeltreffend, milieuvriendelijk (geen GWP) en tast de ozon niet aan (ODP = nul). Argon is isolerend, vervuilt niet, is niet schadelijk en zorgt voor een doeltreffende bescherming van goederen en personen (het is vrij van fluor en chloor zuren); bovendien is een eventuele hervulling van de gasflessen overal in het land mogelijk .

· Wij van GIELLE produceren voornamelijk systemen die gevormd worden door een batterij verticaalgeplaatste cilindrische hogedrukflessen met een grote capaciteit, voorzien van: afsluitventiel, manometer, elektrische of pneumatiche bediening, drukregelaar, flexibele bluspijp, afvalverzamelaar.

· De cilinders geplaatst ter beveiliging van ruimten hebben een capaciteit van 80 of 140 liter met een druk van 200 bar. Het gebruik van 140 liter cilinders maakt de installatie compacter en minder kostbaar.

· Bij het Argonsysteem kan men het al bestaande leidingstelsel van Halon of CO2 installaties gebruiken , zodat op installeringskosten van de systeemombouw bespaard kan worden. Dankzij de hoge druk kunnen de cilinders op grote afstand van elkaar geplaatst worden. Het gebruik van keuzeschakelaars garandeert flexibiliteit en voordeel bij de bescherming.
more infoargonite systems
 
Fm-200
 
INTRODUCTIE

Na jarenlang onderzoek naar en metingen van verschillende alternatieve stoffen om Halon 1301 te vervangen en na deelname aan alle internationale congressen als HARC lid, heeft GIELLE gekozen voor FM 200. Dit is een van de nieuwe goedgekeurde schone blusstoffen (clean agents).

BRANDBLUSSNELHEID

Onze FM-200 blus installaties ronden een ontlading af in 10 seconden na de inwerkingstelling. Dit betekent dat de tijd waarin het vuur zich kan ontwikkelen en uitbreiden, en dus schade kan toebrengen, drastisch teruggebracht wordt.

TOTALE REINIGING

In gasvorm bereikt FM 200 elk punt van de omsloten ruimte. Het beschadigt niet eens de meest fijngevoelige apparatuur en laat geen resten achter. Er hoeven daarom onder andere geen reinigings- of herstelkosten betaald te worden. De installatie kan daardoor weer onmiddellijk in gebruik genomen worden.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

FM 200 is voor mensen het meest veilige gasvormige blusprodukt, niet alleen omdat het het vuur dooft zonder de hoeveelheid zuurstof te verminderen, maar in de specifieke gebruikte concentraties is het niet giftig. Om deze reden is FM 200 ideaal voor de beveiliging van bemande ruimten.

ACCEPTABEL MILIEUEFFECT

De capaciteit van FM 200 om de ozon aan te tasten (ODP, Ozon Depletion Potential) is gelijk aan nul, het heeft een extreem laag broeikaseffect (GWP, Global Warming Potential) en het heeft een heel gelimiteerde levensduur (31 jaar) in de atmosfeer (ALT, Atmospheric Lifetime). U.S EPA heeft de invloed van FM 200 op het milieu acceptabel bevonden, en heeft daarom geen enkele beperking van het gebruik ervan opgelegd.

De gebruikers van FM 200 voldoen dus helemaal aan de huidige normen op het gebied van milieubescherming.

FLEXIBEL ONTWERP

GIELLE FM 200 systemen geven ons de mogelijkheid aan de meest uiteenlopende installatie eisen te voldoen door hun hoog technisch ontwerp. Dit leidt voor elke toepassing tot de beste kosten-baten verhouding.

BETROUWBARE TECHNOLOGIE

De GIELLE FM 200 systemen vertegenwoordigen vandaag de dag het hoogste stadium dat op het gebied van Brandpreventietechnologie beschikbaar is. De belangrijke ervaring die is opgedaan met de Halon 1301 installaties is overtroffen door vernieuwende maar homogene ideëen .

GEINTEGREERDE SYSTEMEN

We ontwerpen, bouwen en installeren complete en geïntegreerde systemen, die bovendien individueel ontwikkeld worden om aan elke specifieke eis te kunnen voldoen.

Wij van GIELLE Brandpreventie lossen elk probleem wat betreft brandbeveiliging voor u op. Wij garanderen de beste brandinstallaties met schone blusstoffen.

DE NIEUWE SCHONE BLUSSTOF FM 200

· Het is de meest doeltreffende van de HFC’s die voorgesteld zijn om Halon 1301 te vervangen (U.S.EPA,SNAP).

· Het kan toegepast worden voor de beveiliging van normaalgesproken bemande ruimten (U.S. EPA, NFPA 2001).

· Het is een effectief vervangingsmiddel voor Halon 1301.

· Het is niet schadelijk voor het milieu en goedgekeurd door de U.S EPA zonder enige gebruiksbeperking .

· Momenteel wordt het gebruik ervan door geen enkele milieuwet gelimiteerd.

· Het is rechtsgeldig verklaard door zowel U.L. als F.M.

· Voor de opslag van de cilinders is slechts weinig ruimte nodig.

ERVARING

De oplossingen die we bieden voor de installaties zijn de vruchten van onze bijne zestigjarige ervaring. De ervaring hebben we opgedaan in deze periode door ons exclusief toe te leggen op brandbeveiliging wordt zowel nationaal als internationaal erkend.

ONTWERPCRITERIA

De installering van onze FM 200 systemenis aan te raden voor al die risico’s die om tenminste één van de volgende vereisten voldoen:

1) De omgeving waarin normaalgesproken mensen aanwezig zijn moet worden beschermd .

2) De ruimte en/of de inhoud ervan zijn erg waardevol en/of spelen zo een belangrijke rol bij de continuïteit van de bedrijfsaktiviteiten, dat een eventuale brand binnen enkele seconden geblust moet worden .

3) Er kunnen geen andere blusstoffen gebruikt worden zonder dat de beschermde goederen 
beschadigd worden.

4) De gebruikte blusstof moet na ontlading geen schoonmaakoperaties vereisen.

5) De beschikbare ruimte voor de plaatsing van de cilinders is beperkt.

more infofm-200 systems
 
Co2
 
De CO2 systemen waren decennialang een standaard, maar ook vandaag de dag geeft men bij veel toepassingen nog de voorkeur aan dit soort systemen. Er zijn een heleboel gebieden waarin men de voorkeur geeft aan het gebruik van CO2 in plaats van andere blusstoffen. Bijvoorbeeld: in tanks, in industriële ruimten waar brandstof wordt overgegoten, in ruimten met pompen en motors. Deze systemen worden vaak ook lokaal toegepast in de marinesector, vooral in de motorcabines. De systemen met een totale stroomsterkte en een lage druk worden vooral gebruikt in de staalindustrie, in grote drukkerijen, en bij andere toepassingen waar een grote hoeveelheid blusstof noodzakelijk is.
more infocarbon dioxide systems
 
Brandvertragende Systemen
 
De vertragende systemen zijn andere alternatieve stoffen die Halon 1301 vervangen. Ze zijn hoge druk en worden opgeslagen in cilinders die lijken op die van CO2. Ze bestaan uit drie natuurlijke gassen: Waterstof, Argon en Koolstofdioxide.

Ons bedrijf installeeert vertragende systemen. Deze systemen zijn voorzien van een centrale rij cilinders die in batterijvorm met elkaar verbonden zijn. De blusstof wordt geleid door een drukregelaar en een geheel aan leidingen.


more infoargonite systems
     
 
Gielle Srl - Afdeling Administratie
Via R. Ferri 1001 - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail: info@fm200.biz 
free phone 24 hours
 
 
  

2003 - Gielle Srl - all rights reserved - created by www.omnilink.it