Het bedrijf | Afdelings | Referenties | Kwaliteit | Home
 

AKTIVITEITEN
 » brandblussers
 » terugwinning halons
 » brandpreventieinstallaties
 » door fan test
 » vuurwerende deuren
 » borden
 » training
 » servicing & maintenance
 » software & utility
Het Bedrijf 
 

GIELLE is al meer dan 35 jaar op de markt aanwezig.Het is bekend in de hele wereld vanwege zijn elektronische brandbeveiligings - en brandbeschermingssystemen en de diensten die daaruit voortvloeien.

Totale kwaliteit is de bedrijsfilosofie. Het gaat hierbij niet om een abstract begrip: de produktspecificaties zijn beter dan de normale industriële richtlijnen.

Het bedrijf is aangesloten bij de AIAS (Italiaanse vereniging voor diegenen die in de veiligheid werkzaam zijn), UNI (Italiaanse Unificatie Bond) en bij de ANIMA (Nationale vereniging voor de mechanische en aanverwante industrie). Verder is het aangesloten bij de HARC (Halon Alternatives Research Corporation) internationale organisatie voor de studie naar- en de ontwikkeling van alternatieve stoffen voor Halongassen, en bij de NFPA (National Fire Protection Association).

GIELLE beschikt over een procedurestelsel dat zowel aan norm UNI-EN-ISO 9001 (totale kwaliteit) als aan norm ISO 14000 (kwaliteit van het milieu) voldoet . Op dit moment is [naam bedrijf] het enige bedrijf ter wereld, op het gebied van brandpreventie, dat deze kwaliteitscertificaten bezit.

 
 
     
 

GIELLE heeft toestemming van het Ministerie van Milieudefensie om Halongas Bank te zijn,waarbij het de schadelijke stoffen voor de ozonlaag (halon 1301, 1211, 2402) kan ophalen, vervoeren en recyclen . Dit alles in overeenstemming met het Montreal protocol. GIELLE beschikt over een ontwerpstructuur dat in staat is om kant en klare installaties te verwezenlijken en dat in staat is alle noodzakelijke procedures af te wikkelen om de voor de geldende normen voorziene Certificaten te kunnen verkrijgen .Het houdt zich bezig met de ontwerp- en onderhoudsaktiviteiten van:

· Branddetectors
· Automatische gasblusinstallaties (NAF S-II, HFC-23, FM-200, INERGEN, AZOTO, ARGON, Co2, halogl) (nieuw); 
· Automatische water-, schuim- en poederblusinstallaties 
· Pompinstallaties
· Sprinkler installaties, brandkranen en haspels
· Brandwerende deuren en sloten
· Rechtsgeldig verklaarde brandblussers
· ISPESL, R.I.N.A. keuringen van cilinders in het hoofdkantoor 
· Waarschuwings- en Veiligheidsborden
· Het ophalen en afbreken van halon gassen en radioactiviteit detectors
· Theorie- en pratijkcursussen voor brandpreventie
· Veiligheidsvoorzieningen


Belangrijkste toepassingen: Bescherming van Archieven, Chemische Platformen, Dataverwerkingscentra, Bescherming van gevaarlijke substanties, Off-shore platformen, Chemische Petroleumbedrijven, Elektrische Centrales, Telecommunicatiebedrijven, Lucht- en Treintransport, Industriebedrijven, Banken ecc. 

 
Sterke punten
 
De kwaliteiten die kenmerkend zijn voor ons bedrijf zijn onze sterke punten. Hiermee onderscheiden wij ons wezenlijk ten opzichte van onze directe concurrenten.  Professionaliteit
Onze organisatie bedient zich van een team van gekwalificeerde professionals, meetkundigen en ingenieurs, die continu op de hoogte blijven van de op dat moment geldende normen en de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

Wij maken enkel gebruik van rechtsgeldig verklaarde componenten en kunnen meerjarige certificaten en garanties afgeven.

Kwaliteit
Dat is niet alleen een vaandel dat tegenwoordig door iedereen getoond wordt.

Voor ons betekent het de uiterste zorg in het ontwerpen en maken van avant-gardistische installaties, waarbij door ieder personeelslid de strenge procedures gevolgd worden als vastgesteld in de UNI-EN-ISO 9001(Totale Kwaliteit ) normen .

Voor ons betekent het eveneens erg attent te zijn om alle aanwijzigingen en wensen van onze klanten in te willigen, zodat de aangeboden produkten en diensten continu verbeterd kunnen worden.

Momenteel is GIELLE het enige bedrijf ter wereld, op het gebied van brandpreventie, dat ISO 9001 en ISO 14001 certificaten heeft verkregen.

Service
Van elke installatie wordt meteen na levering en keuring een werkformulier gemaakt, dat vervolgens door de „ Service“ afdeling wordt gebruikt om alle nuttige informatie voor de monitoring van een perfecte bedrijfsfunctionaliteit continu onder controle te houden

Dit stelt ons in staat om altijd op zeer korte termijn in te kunnen grijpen, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, en onmiddellijk elk eventueel defect van de installatie vast te kunnen stellen.

“Alles inbegrepen” Service
Onze organisatie heeft onmiddellijk de noodzaak van de markt begrepen : één enkele partner die zich met alle aspecten van de bedrijfsveiligheid bezighoudt.

Prijs
Wij bieden zeker niet de laagste marktprijs.

Door de beste componenten en de meest recente produktietechnologieën gebruiken, om zo ruimste veiligheidgaranties te kunnen bieden, zijn wij er echter zeker van om U de beste prijs/kwaliteit verhouding van de markt te bieden.
Onze ideale klant
 
We hebben een pagina willen wijden om 

onze ideale klant te beschrijven, omdat we er ons van bewust zijn dat het onmogelijk is om alles goed te doen voor iedereen .

De sterke specialisatie in onze sector is niet voldoende om de ideale parameters voor een excellente dienstverlening te bevatten.We hebben ons dientengevolge in het middelhoge marktsegment gepositioneerd.

Door onze investeringen die erop gericht zijn om de know-how van onze professionals en van onze technologie op peil te houden, zijn wij de ideale partner in het oplossen van buitengewoon ingewikkelde problemen die hoge veiligheidsgaranties vereisen.
 
 
Brochure of the Gielle Group
 
 
Gielle Srl - Afdeling Administratie
Via R. Ferri 1001 - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail: info@fm200.biz 
free phone 24 hours
 
 
 
 

2003 - Gielle Srl - all rights reserved - created by www.omnilink.it