Het bedrijf | Afdelings | Referenties | Kwaliteit | Home
 

AKTIVITEITEN
  brandblussers
  terugwinning halons
  halons en ozonlaag
  hoe schadelijk is Halon?
  afbraak van halons
  alternatieven voor halons
  brandpreventieinstallaties
  door fan test
  vuurwerende deuren
  borden
  training
  servicing & maintenance
  software & utility
Wat zijn Halon gassen en hoe werken ze?
 
Halon gassen zijn vaste stoffen met een lage giftigheid, die men aan het begin van de vorige eeuw gebruikte voor het blussen van branden en het onderdrukken van explosies.

Vandaag de dag wordt Halon 1211 (vloeibaar agens) vooral gebruikt voor draagbare- en verrijdbare brandblussers, terwijl Halon 1301 (gasvormig agens) wordt gebruikt in automatische brandblussystemen. Deze Halon gassen hebben aangetoond om heel doeltreffende blusstoffen te zijn, aangezien ze niet erg giftig zijn en omdat se schoon zijn ( ze laten geen resten achter).

Gewoonlijk verstaat men onder verbranding het proces van een vrij snelle chemische reactie tussen een brandbare stof en zuurstof, wat gepaard gaat met de ontwikkeling van warmte, vlammen, verbrandingsgassen, rook en licht. Verschillende stoffen bevatten in hun moleculen voldoende zuurstof om te kunnen branden zonder enige bijdrage van buitenaf, dus ook zonder lucht.

De meest bekende stoffen zijn de explosieven en celluloide . De meeste brandstoffen kunnen zonder gevaar in de open lucht opgeslagen worden ; als de brandstofmassa verwarmt wordt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt , begint het echte fenomeen verbranding. Een dergelijke temperatuur waarbij de verbranding onafhankelijk van warmte van buitenaf verder gaat, wordt de (zelf)ontbrandingstemperatuur (flash point) genoemd.

Om een brand te blussen , moet men normaal gesproken een gedeelte van de drie ontbrandingscomponenten verwijderen, ofwel de brandstof of de zuurstof.

Het halon gas voegt een vierde dimensie toe aan dit proces aangezien het chemische kettingeffect van de verbranding wordt onderbroken. Op deze manier kunnen de drie ontbrandingscomponenten niet meer met elkaar in contact komen.
 
Hoe schadelijk is Halon?
 
Quanto  dannoso l'HalonQuanto  dannoso l'Halon   De capaciteit van een substantie om de ozon te vernietigen hangt van meerdere factoren af, voornamelijk van het chloor en broom dat in Halon gassen zit. Geleerden hebben daarom een relatieve metings schaal gecrerd , ODP genoemd ( ofwel Ozon Vernietings Kracht) om verschillende stoffen met elkaar te kunnen vergelijken.

Normale koelstoffen , die in koelkasten en in aircos worden gebruikt, hebben als referentie waarde 1; terwijl Halon 1301 een waarde tussen de 10 en de 16 heeft. Dit houdt in dat Halon de ozonlaag 10 tot 16 keer meer aantast dan de gebruikelijke CFCs die in koelinstallaties worden gebruikt .

Over de hele wereld wordt Halon veel minder gebruikt dan CFC, ook al is de eerste schadelijker voor het milieu. Men schat dat Halon voor 20% bijdraagt aan de vernietiging van de ozonlaag.
Hoelang wordt Halon al gebruikt bij brandbestrijding?
 
Tetrachloorkoolstof (halon 104) werd al gebruikt vr 1900, alhoewel zijn bijprodukten dodelijk waren.

Naar aanleiding van het hoge aantal slachtoffers, werd er een onderzoek ingesteld hoe geen schade aan de mensheid toe te brengen .

Er werden daarom verschillende stoffen uitgeprobeerd, maar pas in 1947 heeft men, naar aanleiding van een onderzoek van de Purdue Research Foundation en het Amerikaanse leger, kwamen twee soorten Halon gas aan het licht die een laag toxiciteitsgehalte hadden: Halon 1211 en Halon 1301, die beide onoverwinnelijk zijn gebleken bij het brandblussen.


Wat gebeurt er bij het gebruik van Halon gassen? 

Toen eenmaal bekend werd hoe schadelijk Halon gassen zijn voor het milieu, hebben de industrile gebruikers en brandpreventiexperts samengewerkt om het gebruik ervan en de uitstoot in de atmosfeer te beperken.

Historisch gezien zijn de proeven met brandblussers en automatische blussystemen de voornaamste oorzaak geweest van de uitstoot van Halon gassen in de atmosfeer.
  Da quanto tempo si impiega l'Halon per uso antincendio?

Da quanto tempo si impiega l'Halon per uso antincendio?
 
 
Gielle Srl - Afdeling Administratie
Via R. Ferri 1001 - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail: info@fm200.biz 
free phone 24 hours
 
 
  

2003 - Gielle Srl - all rights reserved - created by www.omnilink.it